Product was successfully added to your shopping cart.

Wyślij Wiadomość

Kontakt Szczegóły

SensoMedical spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
ul. Frysztacka 93C
43-400 Cieszyn

Dane rejestrowe spółki:
NIP 5223013611
KRS 0000501917
REGON 147140371

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


tel. +48 (33) 476 10 20

fax +48 (33) 476 10 11

biuro@sensomedical.pl